HỘP GIẤY COUCHE CÁN MỜ

    Cung cấp dịch vụ in ấn và thiết kế in ấn hộp couche cán mờ, cán bóng,…

    Chất liệu: Giấy couche cán mờ, cán bóng

    Kích thước: Theo thiết kế